Med kvalitet i fokus

Det kan være mange spørsmål knyttet til hvordan man lager og sender filer
til oss på best mulig måte. Her belyser vi noen av de viktigste punktene.

Hvordan lage en trykk-klar PDF

Som ferdig trykk-klar fil mottar vi kun PDF. Det stilles en del krav til en trykkeklar PDF, som man må ta hensyn til når man lager den. De vanligste spørsmålene om dette besvares her.

Bilde oppløsning

Alle monterte bilder bør være 300 dpi. Laveste akseptable oppløsning er 210 dpi. Lavere oppløsning enn dette gir redusert bildekvalitet.

Pantone og CMYK

De fleste trykksaker med farger trykkes i CMYK, og ikke i Pantone-farger. Unntak er aksidenstrykksaker som brevark, konvolutter og blanketter – som med fordel kan trykkes i Pantone-farger. Dersom trykksaker inneholder andre farger enn CMYK, må dette oppgis når filen oversendees.

Fargeinnstillinger i Adobe Programmene

I Adobe programmene bør fargestyring stå på «EKH Standard 2008» som du finner her. Denne bruker «ISO Coated v2 300%» som standard CMYK-profil. Dette er en innstilling som tilfredstiller kravene i ISO 12647-2 ved trykk på bestrøket papir.

Ved trykking på ubestrøket papir, må dokumentet tildeles CMYK-profilen «ISO Uncoated».

Eksport fra InDesign

Fra InDesign anbefales å eksportere med standardinstilling «PDF/X-4:2008». Merk at du må huske å sette konvertering til CMYK og utfallende på. Det letteste er å laste ned instillingene her og importere disse inn i InDesign. (File>Adobe PDF Preset>Define>Load, velg her filen som ligger pakket inn i zip-filen)

Husk å se over PDF-en

Det kan skje uventede endringer ved eksportering til PDF, så husk å se over PDF-en før den sendes til oss. Dette bør gjøres i Adobe Acrobat. Sjekk spesielt at PDF-en er utfallende, og at brødtekst ligger i sort (separasjons visning).

Våre krav til en trykk-klar PDF

 • Minimum 3 mm utfallende.
 • Begynner med side 1,
  og inneholde alle sider i samme PDF.
 • Består av enkeltsider, ikke oppslag.
 • Alle sider i PDF-en skal ha samme sidestørrelse.
 • Ikke Pantone-farger, med mindre
  disse skal trykkes som spotfarger.
 • Bilder bør være 300 dpi eller høyere,
  og aldri under 210 dpi i 100 %.
 • Bilder skal være i CMYK eller gråtone.

Riktige fargeinnstillinger

Hvilken fargeprofil som brukes ved utforming og trykking av en trykksak er avgjørende for om fargene blir riktig. Vi trykker i henhold til ISO 12647-2 som definerer fem papirtyper. I praksis betyr dette at hvis du utformer en trykksak, må profilene som brukes samsvare med papiret som det trykkes på.

CMYK-profilen som brukes, har to hensikter. Den første og viktigste er å konvertere riktig fra RGB til CMYK slik at trykket blir riktig. Den andre er å vise CMYK bildet riktig på skjerm.

Disse profilene er i henhold til internasjonal standard, og kan brukes mot alle trykkerier som trykker etter ISO 12647-2.

I hovedsak trenger du to CMYK-profiler når det trykkes hos oss

 • ISO Coated v2 300%
 • ISO Uncoated 47L 270%

ISO Coated v2 300% brukes når man trykker på bestrøket papir. Dette er den aller mest vanlige papirtypen, og bør være standfard profil. Eksempler på bestrøkne papirtyper er Silk, Gloss og G-Print.

ISO Uncoated brukes på ubestrøkne papirkvaliteter. Eksempler på ubestrøkne papirtyper er Highland, Scandia 2000 og Edixion.

Ta gjerne kontakt med oss ved usikkerhet knyttet til fargeprofiler, så hjelper vi deg gjerne.

Last ned fargeprofiler

Her kan du laste ICC-profiler og innstillingsfil til Adobe programmene. Disse filene legges så i riktig mappe i henhold til hva som står under.

Etter at filene er lagt inn i riktig mappe, må du passe på å bruke riktig profil når du CMYK-er filene. Dette gjelder både InDesign og Photoshop.

Vi anbefaler å sette innstillingen under ColorSettings i Adobe Bridge til «EKH Standard 2008». Da blir all fargebehandlig utført i henhold til standard i alle Adobe programmene.

Last ned profilene her (4,5 Mb)

Installasjon av fargeprofiler for Windows Vista / 7
ICC-fil: C:\Windows\system32\spool\drivers\color
CSF-fil: C:\Brukere\[Bruker]\Appdata\Roaming\Adobe\Color\Settings

Installasjon av fargeprofiler for Windows XP
ICC-fil: C:\Windows\system32\spool\drivers\color
CSF-fil: C:\Documents and settings\(Bruker)\Programdata\Adobe\Color\Settings

Installasjon av fargeprofiler for Mac OS X
ICC-fil: Mac HD > Bibliotek > ColorSync > Profiles
CSF-fil: Mac HD > Bibliotek > Application Support > Adobe > Color > Settings

Miljø i fokus

EKH ble våren 2007 tildelt svanemerket med lisensnummer 241 690. Dette betyr at du som kunde kan være trygg på at vi bruker kjemikalier og produksjonsmetoder som er skånsomme mot miljøet. Vi har en bevist filosofi om å velge løsninger som kommer miljøet til gode.

Les mer om hva dette innebærer på www.ecolabel.no

Svanemerking

Vi kan merke trykksaker som trykkes hos oss med svanemerket, gitt under forutsetning at det trykkes på et miljøgodkjent papir. Da kan trykksaken merkes med svanen. På denne måten kan du profilere at du er miljøbevist i valg av trykkeri og papir. Svanemerking er noe du får uten ekstra kostnad. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om dette, eller trenger svanelogoen tilsendt som EPS.

Prosess standard offset

22. april 2008 ble EKH, som første grafiske bedrift i Norden, sertifisert innen Prosess standard offset (PSO). Sertifiseringen ble foretatt av Fargelaboratorietved Høgskolen i Gjøvik, under veiledning av Ugra.

Hva er PSO?

PSO er er sett av ISO standarder for firefarge trykk, med hovedfokus på ISO 12647-2. Disse skal sørge for at kvaliteten på trykk er forutsigbart og repeterbart. Det er krav til kontroll av parametre slik at avvik blir fanget opp og korrigert tidlig. Med en internasjonal standard, kan alle sertifiserte trykkerier trykke med likt resultat.

Hvilke fordeler?

I praksis betyr dette at vi har full kontrol på alle ledd i trykkprosessen. Du får det trykket du forventer, gitt at filene vi mottar er produsert i overnsstemmelse med standarden. Vi kan produsere et prøvetrykk som stemmer med trykk, og garanterer at trykket blir som dette. Når man senere skal ha et opptrykk, vil dette samsvare med førsteopplaget.

Lenker

Høgskolen i Gjøvik
Om PSO på Colorlab.no
Om PSO hos Ugra