StatensVegvesenNorangsdalen-_MG_4967.jpg

Statens Vegvesen

Vi har produsert mange ulike produkter for Statens Vegvesen, region Midt. Brosjyrer, annonser, skilt, kart og rutehefter er blant produktene vi har levert de siste årene.

Som statens og fylkeskommunenes fagetat for veg og vegtrafikk spiller Statens vegvesen en viktig rolle i samfunnsutviklingen. De planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikkløsninger og har ansvar for tilsyn og kontroll med de som ferdes på vegene.