img-452c2dee4e86bd7ba21b708f9908bbed.jpg kompostportalen-ipad2.jpg kompostportalen_nettside.jpg

Kompostportalen

I samarbeid med iQ Design har vi utviklet Kompostportalen. Kompostportalen er en nettbasert guide til hvor du finner næringsrik og miljøvennlig kompostjord. Kompostjord er et miljøvennlig, billig og effektivt alternativ til de torvbaserte jordproduktene som dominerer markedet i dag. Her får du veiledning i å lage kompostjord hjemme, og en god oversikt over hvilke utssalgssteder som selger kompostjord.

Se den på www.kompostportalen.no

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Avfallsbaserte råvarer er viktig bidrag til den sirkulære økonomien og Avfall Norge fremmer en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall i tråd med avfallshierarkiet. Avfall Norge er en pådriver for en helhetlig avfallspolitikk med tydelige mål. Avfall er morgendagens råvarer!

Avfall Norge lanserte i 2015 prosjektet «God Jord». Prosjektet begynner med en forbrukerkampanje for å opplyse forbrukere om kompostbaserte jordprodukters fortrinn framfor de torvbaserte som i dag dominerer markedet.