Sjukehusbyen1.jpg Sjukehusbyen2.jpg rollup_mockup_sjukehusbok.jpg

Helse Møre og Romsdal

I forbindelse med 300års-jubileet til sykehusene i Molde har vi utformet og produsert en jubileumsbok, rollup og annonser.

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlige spesialist-helsetjenesta i Møre og Romsdal.