Vikomar_2800x1220_logo.jpg Vikomar_2800x1220_pikto.jpg Vikomar_2800x1220_brosjyre3.jpg Vikomar_2800x1220_brosjyre5.jpg Vikomar_2800x1220_brosjyre2.jpg Vikomar_2800x1220_web.jpg Vikomar_2800x1220_eske.jpg Vikomar_2800x1220_skilt.jpg Vikomar_2800x1220_rollupfoto.jpg Vikomar_2800x1220_vis.jpg Vikomar_2800x1220_konv.jpg Vikomar_2800x1220_annonse.jpg

Vikomar

I 2016 laget vi ny logo og profil til Vikomar for å tydeliggjøre og forsterke Vikomars merkevare og sunne kvalitetsprodukter.

I tillegg profilen har vi laget brosjyre og andre trykksaker, fotografert og levert skilt.

Nettsiden vi har designet og programmert kan du se på www.vikomar.no.

Vikomar er en moderne fiskeforedlingsbedrift på Skjæret i Bud. Årlig foredles og fryses om lag 45 000 tonn sild og makrell på anlegget. Vikomars produkter eksporteres til hele verden med Asia og Europa som hovedmarkeder. Bedriften har ca. 60 ansatte, og omsetter årlig for 500 mill. kroner.