RIR Årsrapport 2018.jpg RIR Kompost.jpg naturligavis.jpg naturligavis4.jpg naturligavis2.jpg naturligavis3.jpg rir_regnskap.jpg rir_cdetui.jpg

RIR

I en årrekke hatt vi hatt ansvar for utforming av Naturligavis, basert på den grafiske profilen. Avisen, som er et informasjonsmagasin for RIR sine abonnenter, trykkes og sendes ut fire ganger årlig. EKH Grafisk produserer også ulike profileringsartikler, bl.a. annonser og plakater, i tillegg til hentekalenderen som har vært trykket hos oss siden 2008.

RIR er et interkommunalt renovasjonsselskap med 7 medlemskommuner. De tar hånd om innsamling av husholdningsavfall for omlag 20.000 abonnenter.