Lean-2800x1220_rollup1.png Lean-2800x1220_folder1.png Lean-2800x1220_invitasjon.png

Lean Forum Nordvest

For Lean Forum Nordvest har vi utformet arrangement-invitasjoner, div. trykksaker og rollups.

Formålet til Lean Forum Norvest er å bidra til å bygge regional kompetanse og økt produktivitet gjennom bruk av Lean.