01.jpg 04.jpg 00.jpg 03.jpg 02.jpg avis.jpg aukrakommune_avisa.jpg avis2.jpg

Aukra kommune

For Aukra kommune har vi i mange år stått for layout og trykking av Kommuneavisa, i tillegg til at vi produserer visittkort, julekort og skjemaer.

Vi utviklet i 2016 ny layout til årsmelding 2015. I årsmeldingen er det brukt ulike papir på de forskjellige delene. Mye av årsmeldingen er trykkt på 100% resirkulert papir.

Aukra kommune er en kystkommune på Romsdalskysten. Kommunen er liten i utstrekning og folkemengde, men det tar de igjen i trivsel og trygghet.