Spesialprodukter for tøft miljø

Ofte er det behov for å ha bruksanvisninger, manualer, merkelapper og annet oppslagsverk lett tilgjengelig, også utenfor kontoret. Det kan være på rigger, plattformer, gassanlegg, oppdrettsanlegg, på båter og verksteder. Da er det ikke alltid vanlig papir er egnet. EKH Grafisk trykker gjerne på folie og syntetisk papir som «tåler alt», fra vann, sjøsprøyt, oljesøl, vind og lave tematurer. Vi leverer armerte merkeprodukter for bruk i ekstra tøft miljø.

Dette blir trykksaker som tåler «alt»