Produktark

Dette benyttes gjerne til å presentere et bestemt produkt. Produktark er ofte enkle ark, kvalitet på papir bestemmer du selv.