Katalog

Kataloger lages gjerne i størrelseområdet A4 til 24x34 cm. Kataloger benyttes til flotte presentasjoner av produkter og tjenester, gjerne med et omslag av høyere kvalitet og kanskje spotlakket eller med pregede detaljer. EKH Grafisk har mange papirkvaliteter å velge mellom, og rådgir gjerne. Katalogene kan stiftes, limfreses, eller spiraliseres i ryggen.