Brosjyre

En brosjyre kan være mye forskjellig. Både hefter, foldere og enkle ark som har til hensikt å markedsføre/presentere varer, tjenester, arrangementer og ditt firma: