skilt.jpg

Fasade og messe

Det er viktig å bli sett i mylderet av inntrykk vi møter hver dag. Derfor er god profilering vktig, både av dine lokaler, firmabiler og når du er ute på messer og stands.

EKH Grafisk utformer messevegger, RollUps, bannere, bildekor og fasadedekor til ditt firma. Alt med helhetlig design som gjør din bedrift lett gjenkjennbart.