Logo og profil

Logoen er ditt identitetsmerke. Din profil er med på å danne ditt ansikt utad. EKH Grafisk tilbyr logodesign, og er med å legge grunnlaget for din visuelle profil – din identitet.

Helhetsinntrykket av din bedrift – produktet, medarbeiderne og servicen du leverer – bygger din merkevare.

Ut fra kommunikasjonsbehovet ditt, skal profilen treffe målgruppen ved hjelp av kreative prosesser og ved å utfordre konvensjonell tenkning. Vi kombinerer kreativ myldring og strukturert arbeid i prosessen. Din visuelle profil skal identifisere og skape helhetsinntrykket av din bedrift, og vil hjelpe deg å framstå med et helhetlig visuelt uttrykk. Moderne, unikt og lett gjenkjennbart.