Årsrapporten - utnytter du muligheten?

Kontakt oss

Årsrapport

En årsrapport med litt ekstra innhold kan gagne omdømmet. Gi omverden sjansen til å bli kjent med deg, like deg og tro på deg.

Innhold

Hvert år lager alle firma en årsrapport. Mange gjør det på enklest mulig måte med kun nødvendig innhold, som årsregnskap, styrets sammensetning og årsberetning. (Redegjørelse fra styret og daglig leder som viser utvikling og forutsetninger for fortsatt drift).

Din historie

Tenk den historiske verdien for firmaet og andre interessenter om du virkelig får satt ord på hva som ellers skjedde siste året. Lage en skikkelig rapport, et oppslagsverk fra året som var:

Da kan også mulige investorer få et klarere bilde av hva som trengs for at mål kan realiseres.

En fyldig årsrapport bidrar som omdømmebygger. Gi interessenter sjansen til å bli kjent med deg, like deg og tro på deg. Markedsføring og salg handler i hovedsak om dette.

Dette vil gi et mer helhetlig bilde av bedriften, ikke bare økonomisk, men også hvordan året fortonet seg for alle involverte i firmaet. Framtidige historieskrivere kommer til å takke deg.

Utforming

Årsrapporten bør fungere som et godt oppslagsverk. Presentasjonen av innholdet er derfor svært viktig. Illustrasjoner og grafikk sikrer en effektiv kommunikasjon.

Presentasjon og design kan du lese mer om på https://www.ekh.no/losninger/trykksaker-og-profilering/arsrapport

 

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Takk for din forespørsel

Din melding er mottatt og vi vil komme tilbake til deg så snart vi har sett på den.