Grafisk DESIGN, TRYKK OG NETTSIDER

EKH Grafisk leverer synlighet, bygger merkevarer og legger grunnlaget for ønsket omdømme. Vi er en totalleverandør innen markedsføring, grafisk design, nettsider og trykk. Du kan spørre oss om digital markedsføring, design, webdesign, utvikling av nye løsninger og markedsmateriell til alle flater. Vi leverer kortreiste trykksaker fra Nordmøre og Romsdals eget lokale offset og digitaltrykkeri.

Hos oss får du logo og profil, bøker og presentasjoner, og inspirerende, helhetlig og troverdig kommunikasjon.

Hos oss kan du forvente veiledning fra start til slutt.


- DET HANDLER OM
DIN IDENTITET!